Home    Lager- & produktionslokaler oplever stort fald i ledigheden

Markedet for lager- & produktionslokaler har igennem 2016 oplevet et betydeligt fald i tomgangen og ledigheden er nu nede på under 3%!

Tendensen forsætter. Det forbedrede økonomiske klima i det danske erhvervsliv, har hele året betydet en stærkt stigende efterspørgelse på ledige kvadratmeter til virksomheder indenfor den lette industri, lager og produktion. Samlet set er ledigheden for lager- og produktionsejendomme i hele landet faldet med i alt ca. 600.000 kvm.

At færre lager- og produktionsejendomme står ledige opleves ikke kun i hovedstadsområdet og de større byer, – over hele landet meldes om et betydeligt fald i udbudte kvadratmeter, hvilket vi også har bemærket os her på portalen.

Lager- & produktionslokaler er populære investeringsejendomme

Denne positive udvikling, samt det særdeles lave renteniveau iøvrigt, har naturligvis også resulteret i en stigende interesse fra investorer, der søger mod mere driftsikre investeringer i fast ejendom, som industri, lager- og produktionsejendomme, hvor faldende udlejningsrisiko nu spiller en afgørende rolle i markedet, samtidigt med at transaktionsvolumen begynder at vokse.

Specielt indenfor dette ejendomssegment, forventer flere førende aktører indenfor ejendomsinvesteringer, at handel med investeringsejendomme vil stige positivt i resten af året.

Søger du nye lager- eller produktionslokaler til din virksomhed, finder du vores udvalg af ledige lokaler her!

Related Articles

Discover more from Find virksomhedslokaler

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading