Home    Ny Odense-bydel med både virksomhedslokaler og boliger

Sammen med AP Pension er arkitektfirmaet, Arkitema Architechts, netop blevet udvalgt til at opføre tre ejendomme i Odense.

Bygningerne skal både indeholde forskellige butikker og torvehaller samt private boliger, oplyser Estatemedia.dk.

Det er den firesporede gade, Thomas B. Thriges gade, der på nuværende tidspunkt er i gang med at blive tranformeret til en helt ny bydel i Odense, skriver Estatemedia.dk

Der har været udstedt en konkurrence, og her vandt altså AP Pension og Arkitema Architects opgaven at etablere de tre sidste ejendomme i bydelen, hvor der altså bade skal etableres virksomhedslokaler og boliger, så der kommer masser af liv.

Alle bygninger har virksomhedslokaler i stueetagen

De tre ejendomme, der skal bygges er Fisketorvskarréen, Albanikaréen samt Nørregadehuset. De får alle tre butikker og torvehaller i den nederste etage. Rent arkitektonisk får bygningerne store, åbne facader ud mod bydelens torve og lignende, og i beboelsesdelen får bygningerne altaner og taghaver.

Borgmester: ”Det er en fantastisk dag”

”Det er en fantastisk dag for byen. Jeg glæder mig meget over, at vi nu har solgt alle byggegrundene på Thomas B. Thriges Gade,” udtaler Odense Kommunens borgmester, Anker Boye, ifølge Estatemedia.dk.

Han tilføjer, at projektet, der har vundet konkurrencen, bade er ambitiøst og flot og harmonerer med den vision, der er for den nye bydel.

Boliger og virksomhedslokaler, der gør en forskel

Arkitektfirmaet bag ejendommene har i særdeleshed lagt vægt på at kreere nogle boliger og butikker, der kan gøre en positiv forskel for, dem der kommer til at bo i og benytte de kommende bygninger, skriver Estatemedia.dk.

Kim Risager, der er partner i Arkitema Architects udtaler, ifølge Estatemedia.dk, at boligerne er udformet på en måde, der skal sikre at beboerne på en naturlig måde kommer til at møde hinanden og interagere.

Estatemedia.dk skriver, at bygningerne herudover er tegnet således, at beboerne også kommer i en naturlig kontakt med de handlende i ejendommenes butikker i stureetagen. Ejendommenes virksomhedslokaler kommer dermed i et harmonisk samspil med lejlighederne, hvilket skal sikre mest muligt liv i de kommende kvarter.

Ikke flere opgaver i udbud på Thomas B. Thrieges Gade

Arkitektfirmaet, Arkitema Architechts, og AP Pension har været i løbende dialog med Odense Kommune omkring udviklingen af de kommende tre bygninger, skriver Estatemedia.dk. Konkurrencen om opførelsen af bygningen er den sidste af sin slags for det pågældende område: der vil ikke komme flere byggeopgaver i udbud i forbindelse med ombygningen af Thomas B. Thrieges Gade, skriver Estatemedia.dk.

Læs mere på Estatemedia.dk
Find dine nye virksomhedslokaler i Odense her

Related Articles

Discover more from Find virksomhedslokaler

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading