Home    Fremgang hos Shoppingcenter

Den franske medejer Klépierre, der ejer 56,1 pct. af aktierne i Steen & Strøm og derudover ejer og administrere 179 shoppingcentre i hele Europa, har netop offentliggjort deres regnskab for første halvår af 2016.

Med et fokus på Danmark, Sverige og Italien har franskmændene i Klépierre igen udvist et større overskud og forståelse for markedsudviklingen. Således er deres lejeindtægter steget med 4,8 pct. i Sverige, mens Danmark træder foran med en stigning på 5,3 pct.

Stigning i lejeindtægterne kommer som et led af markedsudviklingen, hvor flere og flere butikslokaler nu er lejet ud i shoppingcentrene, der dermed imødekommer efterspørgslen for det stigende antal kunder.

Related Articles

Discover more from Find virksomhedslokaler

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading