Home    Gode råd til at sætte fokus på bæredygtigheden i virksomheden

Efterhånden er bæredygtighed et begreb, som ingen virksomhed kan komme udenom. Allerede ved at virksomheder vælger at leje virksomhedslokaler i den ene eller anden form, vil virksomhederne have taget et bæredygtigt valg. Udlejning er nemlig en del af det økonomisk bæredygtige aspekt. Men hvordan kan du som erhvervsdrivende ellers sætte fokus på bæredygtighed i virksomheden? Det kan du læse meget mere om her på siden. 

Vælg virksomhedslokaler i bæredygtige byggerier

En god start er at vælge virksomhedslokaler i bæredygtige byggerier. For at et byggeri kan klassificeres som bæredygtigt, skal byggeriet leve op til en række sociale, økonomiske og miljømæssige krav. Derfor skal byggeriet have belastet miljøet på mindst mulig vis. Dertil skal det være sundt for mennesker at befinde sig i byggeriet, samtidig med byggeriet skal være økonomisk forsvarligt. Af disse grunde er materialet i sådanne byggerier ofte bestående af genanvendelige materialer af lang levetid – og evt. fra bæredygtige skove.  

Fokuser på virksomhedens energiforbrug

Et andet område, hvor virksomheden kan tage bæredygtige valg, er ved at fokusere på energiforbruget. For at virksomhedens energiforbrug minimeres på bedste vis, gælder det om at have god isolering samt gode vinduer. Derudover bør virksomheden vælge et energiselskab, som tilbyder grønne aftaler i form af bæredygtig energi fra danske vindmøller. Andre områder, hvor virksomheden kan foretage energibesparelser, er belysning, varme, ventilation, driftsoptimering, solceller, varmepumper, køling og indeklima. 

Social bæredygtighed med øje for indeklima 

Netop indeklimaet er fordelagtigt for virksomheden at fokusere på. Ikke nok med at et godt indeklima nedsætter energiforbruget – så vil et godt indeklima også forbedre de ansattes velvære. Herved vil produktiviteten typisk øges, samtidig med sygefraværet vil nedsættes. Sørg for at virksomhedslokalerne har grundig rengøring, gode ventilationsanlæg, optimale temperaturer og hensigtsmæssige lyd- og lysforhold. Dette er blot et udpluk af de områder, der har betydning for indeklimaet.

Under rengøringen af virksomhedslokalerne bør miljørigtige rengøringsmidler tages i brug. Ventilationsanlæg sørger for, at luften udskiftes regelmæssigt, mens lyset i lokalerne bør være en kombination af naturligt- og kunstigt lys. I forhold til lokalernes temperaturer skal disse tilpasses til virksomhedens aktiviteter. Let fysisk aktivitet egner sig bedst i temperaturer ved 20-22 grader, mens temperaturer ved stillesiddende arbejde ikke må overstige 25 grader.

Related Articles

Discover more from Find virksomhedslokaler

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading