Home    3 fif til at højne kontorets indeklima

Kontorets indeklima er essentielt for, at medarbejderne kan koncentrere sig om at udføre deres arbejde. Derudover er et godt indeklima faktisk afgørende for de ansattes livskvalitet. Virksomhedens medarbejdere vil opleve et dårligt indeklima, hvis de føler sig generede eller utilpasse, når de opholder sig i kontorlokalerne. Så snart de ansatte forlader bygningen, vil symptomerne gradvist forsvinde. 

Symptomerne viser sig i forskellige former. Det kan f.eks. være træthed, hovedpine, koncentrationsbesvær samt irriterede luftveje og øjne. Heldigvis er det simpelt at foretage forbedringer af kontorets indeklima. Du får her nogle fif til, hvordan det netop kan gøres.

Kulde og træk giver muskelspændinger

Sidder medarbejderne i kulde eller træk i løbet af dagen, vil de mærke, hvordan de generes af muskelspændinger. Kulde og træk er nemlig ubehageligt for kroppen, hvorfor kroppen spænder i musklerne som reaktion. Dette kan give spændinger, stivhed samt led- og muskelsmerter. 

For at mindske risikoen for kulde og træk skal ventilationsanlægget efterses og justeres. Derudover skyldes træk ofte også dårligt isolerede lofter, ydervægge og gulve. Dette vil især mærkes om vinteren, hvor tætningslister kan være en løsning. 

Rengøring er et must for at fjerne støv

Kvaliteten af luften påvirkes af støv. Støv består af pollen, papirstøv, små møbel- og byggematerialer, sand, jord samt fibre fra tæpper, tøj og stof. Er luften støvet, kan både hals, øjne og næse irriteres. 

Derfor gælder det om at foretage gode rengøringer på kontoret. Gør jævnligt rent – også på telefoner, skærme og tastaturer. Ryd løbende op på reoler, borde og gulve, således at rengøringen kan komme til. Ryd ligeledes op omkring dig, da støv herved reduceres. 

Hold en temperatur på omkring 20-22 grader

Slutteligt er det vigtigt, at der hverken er for koldt eller varmt på kontoret. Er lokalerne for kolde, kan det give stivhed, hovedpine og muskelsmerter. Er lokalerne derimod for varme, kan det give sløvhed, utilpashed og hovedpine. 

Hold temperaturen omkring 20-22 grader indendørs. Ved stillesiddende arbejde, såsom på kontorer, må temperaturen ikke overstige 25 grader. Isoler arbejdsrum mod kulde udefra, og sørg for ikke at placere temperaturregulatorer såsom ventilation til gene for medarbejderne. Det betyder, at ventilationens gennemsnitlige lufthastighed bør være under 0,15 m/s.

Related Articles

Discover more from Find virksomhedslokaler

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading