Home    Sådan sikrer du dine medarbejderes trivsel på arbejdspladsen

Efterhånden har de fleste danske virksomheder fokus på den gode trivsel på arbejdspladsen. Det skyldes, at flere arbejdsgivere de seneste år har fået øjnene op for vigtigheden af at have motiverede og glade ansatte. Mistrives medarbejdere, får det ikke kun konsekvenser for dem – det risikerer også at gå ud over virksomheden. Herunder kan du læse mere om, hvordan du kan højne arbejdsglæden og skabe god trivsel på kontoret.

Anerkend og hav tillid til dine ansatte

Som arbejdsgiver er det en af dine fornemmeste opgaver at gøre dine medarbejdere så værdifulde for virksomheden som overhovedet muligt, men for at ansatte kan yde mest muligt og møde op på arbejde med den største mængde energi i baglommen, kræver det, at de arbejder under en ledelse, der anerkender deres arbejde og har tillid til, at de kan påtage sig det ansvar, de bliver givet. Det er vigtigt, at relationen mellem medarbejder og arbejdsgiver er professionel, men også at den er skabt på tillid og respekt mellem parterne.

Stimulér dine medarbejdere fagligt

Som medarbejder kan det være afgørende for arbejdsglæden, at ens arbejdsdag består af nye spændende udfordringer og muligheder for at udvikle sig fagligt. For mange er frihed og følelsen af, at man selv strukturerer sin egen hverdag, med til at give ejerskabsfølelse, engagement og motivation. Som arbejdsgiver er det vigtigt at give medbestemmelse til sine medarbejdere. Det kan vise sig at højne arbejdsglæden markant, fordi man indirekte viser sine medarbejdere tillid og anerkendelse ved at lade dem sidde med ved beslutningsbordet.

Tag initiativ til sociale arrangementer

Endvidere er det vigtigt for den daglige trivsel på kontoret, at alle kollegerne har en god relation til hinanden, og til et vist punkt kan du som arbejdsgiver pleje disse relationer ved at indføre forskellige aktiviteter i eller udenfor arbejdstiden. Du kan stå i spidsen for at indføre morgenmadsrutiner eller fredagsbarer, eller du kan støtte diverse sociale initiativer, der måtte komme fra medarbejderne.

Related Articles

Discover more from Find virksomhedslokaler

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading