Home    Inspiration: Sådan skabes en god pausekultur

En arbejdsplads’ pausekultur har faktisk en stor betydning for de ansattes velvære. En sund pausekultur er vigtig for, at medarbejderne har en god trivsel – både i forhold til det sociale og det arbejdsmæssige. Men hvordan skabes en god arbejdskultur så? Det giver vi inspiration til her på siden. 

Lad markante personer og ledere gå forrest

Pausekulturen eksisterer allerede i virksomheden, og for at denne kan ændres, må markante personer og ledere gå forrest. Lad disse personer fungere som bannerfører, hvorefter de resterende medarbejdere med stor sandsynlighed vil følge trop. Det er vigtigt, at bannerførerne fortsat går forrest i travle perioder, da pausekulturen ellers ikke vil ændres. Husk dog, at det ikke må virke for regelstyret – pauserne skal fortsat være frivillige og give medarbejderne luft til at gøre det, som de selv har lyst til. 

Skab flere forskellige mødesteder

Det er klart en fordel at skabe flere forskellige mødesteder på arbejdspladsen. Pauser kræver nemlig plads, og det er fordelagtigt at give denne plads rum for variation. Gør miljøet omkring kopimaskinen og printeren indbydende, opstil hyggelige lænestole og sofaer, lav en kaffe-ø, tilføj spisepladser udenfor. Mulighederne er mange, og det er en rigtig god idé at gøre sig umage med at indrette indbydende pauseområder. 

Find en god rytme for pauserne

Hyppighed af pauser og længderne på dem bør passe til typen af job. Er arbejdsopgaverne meget krævende, kan det være særdeles givende at holde hyppige pauser af korte varigheder. Består arbejdsdagen af varierende arbejdsopgaver, kan en pause imellem hver enkelt opgave være en god måde at indstille hovedet til den nye opgave på. Sørg dog for at gøre det muligt for medarbejderne at tage en fælles pause såsom til frokost. Dette giver nemlig de ansatte god mulighed for at lære hinanden bedre at kende på uformel vis. 

Tilpas pauserne efter personalegrupperne

Alle mennesker og arbejdsgange er forskellige, og derfor er det nødvendigt at tage hensyn til disse ting. Pauserne skal nemlig passe efter, hvordan de ansatte er. Er arbejdsdagen præget af meget kontakt med mennesker, kan det for nogle være rart med rolige og stille pauser. Er arbejdsdagen meget stillesiddende, kan en aktiv pause være givende. Er arbejdet meget projektorienteret, kan uformel smalltalk med de andre kolleger være det bedste.

Related Articles