Home    Her varierer virksomhedslokalerne

Et kontor består af en række stole, borde, dertilhørende computere og en plante henne i hjørnet. Mere behøves ikke, før medarbejderne kan udføre det job, de er ansat til. Grundformen på et kontor kan forekomme at være den samme, ligegyldig hvilken bygning du lejer dig ind i – men dette er ikke nødvendigvis sandheden.

I denne artikel undersøges det, hvordan Danmarks kontorbygninger adskiller sig fra hinanden – og hvorfor nogle finder én slags kontor mere attraktiv end en anden.

Erhvervsfællesskaber

Lokaler, der udlejes til kontorbrug, huser nogle steder flere firmaer, mens det andre steder er muligt at leje lokaler med større afstand til det næste kontor. For nogle firmaer er netværket af andre nærliggende kontorer en vigtig faktor at bruge til egen fordel. Derfor findes der også kontorbygninger, der huserer firmaer indenfor samme felt, så disse lettere kan inspirere og hjælpe hinanden.

Beliggenhed

Én af de mest afgørende faktorer for valget af lokaler til kontor for den enkelte virksomhed er beliggenheden. Kontorets lokation har nemlig afgørende effekt på, hvordan det kan bruges. Nogle kontorer er placeret tæt ved store veje, så kunder nemt kan komme til og fra. Andre har i stedet lokaler i byens centrum, hvor medarbejdere kan være bosat som byboere og have let ved at komme på arbejde. Som noget tredje er nogle lokaler placeret nær offentlig trafik, da også dette kan være en fordel for både kunder og medarbejdere.

Valget af kontorets placering afgøres som oftest af virksomhedens behov og formål. Modtager forretningen store kunder, der kører på de primære veje, bør placeringen ligge tæt på de veje. Er virksomheden i stedet et mindre foretagende, der bruger bymiljøet, bør virksomheden naturligvis have lokaler tæt på centrum.

Faciliteter

Er der kantine eller pulverkaffe? Printer, whiteboards, blyanter og projektorer? Kvaliteten af faciliteter varierer fra lokale til lokale, ligesom virksomhedens behov for kontorartikler gør.

Nye startups nyder ofte godt af at leje sig til kontornødvendigheder, så de ikke selv skal foretage store investeringer i den spæde begyndelsesperiode. Er firmaet til gengæld veletableret, kan det virke overflødigt med for mange kontorartikler, som firmaet i forvejen selv er indehaver af.

Related Articles

Discover more from Find virksomhedslokaler

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading