Home    “Dress-down-kultur” rammer også kontorets indretning.

Den globale “Dress-Down-Kultur”, som i disse år er en voksende trend indenfor erhvervslivet i hele verdenen,

vil fremover også påvirke kontorets indretning på flere niveauer i Danmark og i særdeleshed stille krav til kontormiljøet og virksomhedens almene kultur.

Tiden med eget skrivebord, samt de formelle og stive rammer i kontorlandskabet er langsomt ved at være forbi. Fremtiden hedder fleksible kontor- og arbejdspladser, – bare der er en fri arbejdstation i kontormiljøet og gode personlige forhold, – er fremtidens unge medarbejdere egentligt tilfredse.
Efterhånden som Generation Z – altså børn født omkring årtusindeskiftet, fra midt 90’erne til starten af 0’erne – i disse år indtager arbejdsmarkedet, ændres synet på hvad der skal til, for at en arbejdsplads opfattes som attraktiv i de nye talenters øjne.

Bæredygtig Dress-down-kultur er fremtiden!

Den unge generation er vokset op med internet, moderne teknologi som SmartPhones og Tablets, samt ikke mindst de sociale medier. Dette betyder at de er vant til at kommunikerer i nuet med deres netværk, uanset situation, deres påklædning, samt tid og sted.
De er fokuseret på deres opgaver og søger straks svar på spørgsmål eller problemer via google – og de deler gerne deres nye viden med andre “venner eller kollegaer” på sociale medier som fx. facebook eller Instagram osv.

Teamwork og dele-kultur

Denne generation af nye talenter og medarbejdere er vokset op i en “teamwork-kultur” og trives med holdsport og “dele-kulturen” som en del af deres liv, både jobmæssigt og privat. De har altså et helt andet værdisæt, end hvad der bare for få år siden var almindeligt indenfor erhvervslivet og de kan blive en stor udfordring for ældre kollegaer, som ikke værdsætter fremtidens nye udfordringer og virksomhedernes indretning på samme måde.

Dette scenario stiller naturligvis også helt nye krav til kontorets fremtidige indretning, kultur og fleksibilitet, samt ikke mindst virksomhedernes rolle som social- og bæredygtig ansvarlige, – hvis de vil være med i kampen om at tiltrække de nye talenter som fremtidens medarbejdere.

Generation Z drømmer ikke om en fast stilling for livet med en stor jubilæumfest efter 10 års ansættelse! Nutidens statistik viser en tydeligt stigning indenfor freelance- og projektorienteret jobs – altså at firmaer hyrer kompetente medarbejdere til en specifik opgave, enten som freelancere, eller som ansatte med en tidsbegrænset kontrakt, typisk med en løbetid indenfor 2 – 4 år.

Flere fleksible og moderne kontorløsninger finder du her!

Related Articles

Discover more from Find virksomhedslokaler

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading