Home    Tuborgs gamle virksomhedsdomicil søger ny firmalejer

Rosenhuset3

Fra 1914 og indtil den store bryggeri-fusion med Carlsberg i 1970 blev alle de store vigtige beslutninger hos Tuborgs Bryggerier vendt, drejet og truffet i dette majestætiske, historiske kontorhus.

Efter en omfattede og ressourcekrævende restauring står Rosenhuset på Strandvejen i Hellerup, som netop i dette efterår fylder 100 år, tomt og venter på en ny virksomhed, der flytter ind og bringer liv i de spændende kontorlokaler.

Der skal findes en passende lejer til erhvervslejemålet

Netop nu arbejder udlejningschef i DATEA Niels Helmer-Jacobsen målrettet på at finde en ny passende lejer – en virksomhed med rette sjæl, pondus og mod til at matche og udfylde Tuborgs gamle arkitektoniske perle.

”Det er utroligt at konstatere, at vi her ved Rosenhusets 100 års fødselsdag faktisk står med et bygningsværk, der indeholder meget af den rumfordeling, vi oplever efterspørgsel på, når vi i dag bygger nye kontorer i ældre bygninger.

Ud over sin fantastiske hall, hvor der er 20 meter højt til loftet, rummer Tuborgs gamle domicil og virksomhedslokaler en virkelig god blanding af enkeltmands- og storrumskontorer, mødelokaler, udendørsterrasser, kantine og køkkenfaciliteter samt en hel række øvrige effektive og funktionelle lokaler,“ siger Niels Helmer-Jacobsen.

Søger du ledige virksomhedslokaler i Hellerup og Gentofte – så kig her …!

 

Related Articles

Leave a Reply

Discover more from Find virksomhedslokaler

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading