Home    Statistisk analyse: Erhvervslejere kan stole på udbudspris

Danske erhvervslejere kan stole på de annoncerede udlejningspriser!

Ifølge en undersøgelse fra Lokalebasen.dk har det overraskende vist sig at udbudspriserne generelt er i stand til at holde et stabilt niveau.

undersøgelse om erhvervslejere

Blot en beskeden femtedel, 20 procent, af de undersøgte udlejningskontrakter blev realiseret væsentlig under de annoncerede priser med prisnedslag på over 10 procent.

Erhvervslejere kan nu stole på udbudsprisen

Sådan konkluderer manden bag analyseresultatet, Lokalebasen.dks franske statistiker og PhD-studerende Arthur Katossky (foto).

Han pointerer, at hele 80 procent af de udlejede erhvervslejemål – det vil sige kontor-, lager-/produktions- samt butikslokaler – gennem den treårige analyseperiode har vist sig i stand til at opretholde de priser, de indledningsvis blev annonceret til på Lokalebasen.dk.

Af de udlejede erhvervslejemål i perioden januar 2012 til januar 2015 viste således hele 30 procent af lejemålene sig at holde de annoncerede priser helt eksakt.

Andre 30 procent udlejedes til kvadratmeterpriser, der grundet diverse tilvalg som ombygninger, nyindretninger, forbedringer etc. lå over den oprindeligt annoncerede pris, mens de sidste 20 procent af erhvervslokalerne udlejedes til slutpriser, som blot ganske marginalt fraveg udbudsprisen på Lokalebasen.dk.

Læs mere om den ny undersøgelse i Magasinet NINEtoFIVE
Søger dit firma ledige virksomhedslokaler i Hovedstadsområdet

Related Articles

Discover more from Find virksomhedslokaler

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading