Home    Sælger kontorprojekt på Axeltorv for 1,5 mia. kr.

ATP Ejendomme, Industriens Pension samt PFA Pension købte op til sommerferien Ejendomsselskabet Nordens aktuelle kontorprojekt på Axeltorv i hjertet af København.

Samme pensionsselskaberne havde hidtil været indirekte ejere af kontortower-projektet via Ejendomsselskabet Norden, men har nu overtaget det direkte ejerskab.

Axel Towers

En handel af større klasse

Ejendomsselskabet Norden såvel som pensionsselskaberne betragter det aktuelt som et rigtig fint tidspunkt at gennemføre handlen.

Det giver nemlig Norden muligheder for at agere med nye opportunistiske investeringer, ligesom handlen for alle tre pensionsselskaber ses som en oplagt og naturlig langsigtet ejendomsinvestering.

Kontorbyggeriet på Axeltorv skrider synligt frem. 14.000 af de i alt 19.000 kvadratmeter kontorareal er udlejet til advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, der får nyt domicil i ejendommen.

Med investeringen er medlemmerne af de tre pensionsselskaber i parentes bemærket sikret et virkelig godt og stabilt afkast i mange år frem, mens København kan se frem til et byggeri af høj arkitektonisk kvalitet på denne meget centrale beliggenhed vis-a-vis Tivolis hovedindgang.

Læs  om pensionsselskabernes store sommerhandel på Axeltorv
Hurtig genvej til ledige virksomhedslokaler i Kbh. City. 

Related Articles

Discover more from Find virksomhedslokaler

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading