Home    Brandlovgivning og solcelleanlæg kan give øget værdi af lagerejendomme

Under overskriften “Find de skjulte værdier i lagerejendomme” inviterer rådgivningsvirksomheden ALECTIA, webportalen Lokalebasen.dk samt erhvervsmæglervirksomheden DN Erhverv A/S til fyraftensmøde i Virum med fokus på, hvordan en ny brandlovgivining, der ændrer reglerne for opmagasineringshøjder i lagerbygninger og hvordan installation af moderne solcelleanlæg kan betyde en permanent værdiforøgelse af lagerejendomme i Danmark.

Arrangement om lagerejendomme

I programmet for dette gratis arrangement, indgår bl.a. besigtigelse af Nordens næststørste solcelleanlæg på taget af Teknikerbyen i Virum.

Find mere information om organisatoren af arrangementet.

Related Articles

Discover more from Find virksomhedslokaler

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading