Home    Det gode arbejdsmiljø kræver arbejde

Virksomheden er båret af flere hænder. Hvis ikke hænderne kan arbejde sammen på let, effektiv og givende vis, får det konsekvenser for kvaliteten af det arbejde, der i fællesskab udføres, ligesom et dårligt psykisk arbejdsmiljø præget af forstyrrelser også mindsker udbyttet af det enkelte individs arbejde.

Denne artikel forsøger at knække koden til det gode arbejdsmiljø ved at introducere dig for en række begreber og tiltag, der gør arbejdsmiljøet på det åbne kontor til det bedre.

Tolerance er uundværligt

På det åbne kontor, hvor flere sidder og arbejder side om side, er det vitalt med et stærkt fællesskab, der skaber det gode psykiske arbejdsmiljø. Et sådant sammenhold mellem medarbejdere gør den enkeltes arbejdsindsats bedre, men for at det lykkes, kræver det faste rammer og god kommunikation.

Desuden er tolerance for andres behov og jeres forskelligheder nødvendig for, at arbejdsmiljøet bliver sundt. Hvis ikke forståelse og tålmodighed er til stede iblandt medarbejdere, er det svært at skabe et godt forhold kolleger imellem.

Høj social kapital er nøglen

Det sociologiske begreb social kapital kan bruges til at beskrive de færdigheder, der er nødvendige for at skabe de relationer, der gavner arbejdspladsen. Social kapital dækker over evnen til at samarbejde, skabe retfærdighed og have tillid. Alle tre er nødvendige for, at det gode arbejdsmiljø skabes, og det bedste arbejde udføres.

I dag er emotionel intelligens og social kapital ofte en ansættelsesfaktor, da evnerne præger den enkeltes arbejde, ligesom at man som virksomhed med fordel kan arbejde på at forbedre disse færdigheder hos sine medarbejdere.

Leveregler er metoden

For at medarbejdere forstyrres unødigt af hinanden kan det være nødvendigt at skabe et fælles kodeks – leveregler – der sikrer, at forstyrrelser mindskes, og det effektive arbejde af kvalitet udføres.

Reglerne skal aftales i fællesskab. Foruden verbal kommunikation om eventuelle problemer, der skaber et dårligt psykisk arbejdsmiljø, kan hverdagen for medarbejderne ikke forbedres. Derfor må det legaliseres at være verbal om konflikter og forstyrrelser.

De regler, der gør gangen på kontoret lettere, varierer fra arbejdsplads til arbejdsplads. For nogle kan det være vigtigt, at spørgsmål ikke stilles, hvis de nemt kan svares på egen hånd, og for andre er det vigtigt, at mobiltelefonen er på lydløs.

Related Articles